dulkti

dulkti
2 dul̃kti, -ia, -ė intr. Snt, Vlkv smulkiai lyti: Nei čia lyja, nei ką, tik dul̃kia, ir gana Slk. Koks čia šiandie lietus, bet tik dul̃kia Sb. Nesmarkiai lyja, teip tik dul̃kia Skr. Nė lietus, nė pagada – dulkia toks rūkas Bsg. Nelyna, ale dul̃ka Grk. Rudenį lietus tai dul̃kia i dul̃kia Dglš. Dangus murzinas, dulkia šaltas, skvarbus lietutis .

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • dulkti — 1 dùlkti, sta, o, dul̃kti K žr. dulkėti: 1. Tai ar nedulksta geltonos pieskelės Pls. Aš išjojau ant kalnelio, – vieškelėlis dulksta LTR(Prl). Dulksta kelias, joja vaiskas, kartu ir bernelis (d.) rš. ║ Kieme dulksta pešamos anties plunksnos… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dulkti — dul̃kti vksm. Vi̇̀są rýtą dul̃kė smùlkus lietùs …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • dulkėti — dulkėti, dùlka ( ėja), ėjo intr. 1. SD159, R337, K kilti, darytis dulkėms: Sausas kelias labai dùlka Krtn. Greit važiuojant, labiau dùlka Vlkv. Laistyk kelią žaliu vynu, kad jis nedulkėtų, ramyk seną motinėlę, kad ji negailėtų Smn. Nors aš… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išdulkti — 2 išdul̃kti, ia, ìšdulkė intr. kiek laiko dulkti: Visą dieną ìšdulkė smulkus lietus Š. dulkti; apdulkti; atidulkti; įdulkti; išdulkti; nudulkti; padulkti; perdulkti; sudulkti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • perdulkti — 2 perdulkti intr. kurį laiką dulkti: Nelijo, bet ir pagados nebuvo – visą dieną perdulkė Rdm. dulkti; apdulkti; atidulkti; įdulkti; išdulkti; nudulkti; padulkti; perdulkti; sudulkti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įdulkti — 2 įdul̃kti, ia, į̃dulkė intr. 1. įlyti dulkiant: Pro plyšelius įdul̃kia lietus Š. 2. refl. įsileisti dulkti, lynoti: Nuo pusryčių įsìdulkė lietulis, ir lynojo lig prievakariui Š. dulkti; apdulkti; atidulkti; įdulkti; išdulkti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apdulkti — 1 apdùlkti; SD125 žr. apdulkėti 1: Ans visas apdùlkęs J. Jo veidas apdul̃kęs Lnkv. Miltais apdulkęs trobesys su besisukančiu milžinišku rekėžiumi tikrai buvo panašus į grasančią baidyklę P.Cvir. dulkti; apdulkti; atidulkti; įdulkti; išdulkti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apdulkti — 2 apdul̃kti, ia, àpdulkė tr. aplyti dulkiant: Šieno nesulijo, tik truputį àpdulkė Ėr. dulkti; apdulkti; atidulkti; įdulkti; išdulkti; nudulkti; padulkti; perdulkti; sudulkti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atidulkti — 1 atidùlkti žr. atidulkėti 1: Atadulksta atadulksta Daržinykų dulkės LTR(Vlk). dulkti; apdulkti; atidulkti; įdulkti; išdulkti; nudulkti; padulkti; pardulkti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atidulkti — 2 atidul̃kti, ia, atìdulkė intr. ateiti dulkiant: Atadul̃kia smulkus lietus Š. dulkti; apdulkti; atidulkti; įdulkti; išdulkti; nudulkti; padulkti; perdulkti; sudulkti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”